Miễn Trừ Trách Nhiệm

Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn, chúng tôi mong bạn dành thời gian đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây.

Miễn trừ trách nhiệm

Chấp nhận điều khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Xóc Đĩa Online, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Xóc Đĩa Online có quyền sửa đổi các điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Quyền truy cập

Xóc Đĩa Online có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

Nội dung trang web

Tất cả nội dung trên Xóc Đĩa Online, bao gồm phần mềm, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video và âm thanh, đều thuộc sở hữu độc quyền của Xóc Đĩa Online. Việc sao chép, sửa đổi, tái sử dụng, tái bản, tải lên, truyền đi, đăng hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Xóc Đĩa Online đều bị cấm.

Thương hiệu

Xóc Đĩa Online là thương hiệu đã đăng ký và được bảo hộ bản quyền. Việc sử dụng trái phép thương hiệu này có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xóc Đĩa Online không đảm bảo tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc cập nhật của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web. Xóc Đĩa Online cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web.

Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm

Thay đổi trang web

Xóc Đĩa Online có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của trang web bất kỳ lúc nào.

Hạn chế trách nhiệm

Xóc Đĩa Online sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Xóc Đĩa Online vô hại khỏi mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản và điều kiện này.

Quyền riêng tư

Xóc Đĩa Online cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Mọi thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật và không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

Liên kết đến các trang web khác

Xóc Đĩa Online có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác. Xóc Đĩa Online không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của các trang web đó.

Luật pháp chi phối

Các điều khoản và điều kiện này được chi phối và giải thích theo luật pháp Việt Nam.

Thay đổi điều khoản

Xóc Đĩa Online có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi có thông báo.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Xóc Đĩa Online!

BQT Xóc Đĩa Online

Liên hệ trực tiếp: