Điều Khoản Sử Dụng

Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ.

Điều khoản sử dụng Xóc Đĩa Online

Quy định chung

Bằng cách truy cập và sử dụng website Xóc Đĩa Online (https://https://xocdiaonline.pro/) và các dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. (Xem Chính sách bảo mật tại đây).

Xóc Đĩa Online có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Từ chối đảm bảo

Xóc Đĩa Online và các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “tính sẵn có”. Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên website hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn hoặc hoạt động liên tục và không gặp lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát dữ liệu, tổn thất lợi nhuận nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website Xóc Đĩa Online và sử dụng các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà bạn có thể lưu giữ, đưa lên hoặc truyền tải thông qua dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ với tất cả rủi ro.

Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện sau:

  • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận
  • Tuân thủ quy định của pháp luật
  • Giải quyết tranh chấp trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

Quy định về đăng ký, sử dụng tài khoản và thanh toán phí dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho bạn hoàn toàn thông qua hệ thống trực tuyến của website Xóc Đĩa Online.

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn đã nghiên cứu kỹ và sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký tài khoản, phương thức tính phí và thanh toán chi phí được đăng trên website Xóc Đĩa Online (“Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ”).

Chúng tôi có quyền thay đổi Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ mà không cần thông báo trước. Bạn nên thường xuyên kiểm tra website và liên hệ với nhân viên hỗ trợ để cập nhật thông tin mới nhất.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn đồng ý rằng Xóc Đĩa Online chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Xóc Đĩa Online và các công ty liên kết của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ.

Bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

Các dịch vụ, phần mềm, nội dung và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đều được bảo vệ bởi luật pháp.

Bạn không được phép sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu, biểu tượng, tên miền nào của Xóc Đĩa Online mà không có sự đồng ý bằng văn bản.

Xóc Đĩa Online tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn cũng vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Điều khoản khác

Luật điều chỉnh: Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Chấm dứt: Điều khoản sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi bạn hoặc bởi Xóc Đĩa Online.

Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline.